Neoprávněný odběr a vypuštění vody

Neoprávněným odběrem pitné vody je odběr:
  • před vodoměrem,
  • bez uzavřené smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní, přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele nezaznamenává nebo zaznamenává odběr nižší než je odběr skutečný,
  • přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace:

  • bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod,
  • v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo
  • přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem, nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

Odběratel je povinen nahradit ztráty vzniklé neoprávněným odběrem vlastníkovi vodovodu, pokud ve smlouvě o dodávce není stanoveno jinak.

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 - 2012 Velké Dářko s.r.o. - správa vodovodů a kanalizací | IT Outsourcing